רוכבי אופניים חשמליים? ייתכן שבמידה ותעברו תאונה – לא תהיו זכאים לפיצוי, ותיאלצו לשלם פיצויים מכיסכם בגין תאונות שאירעו שלא באשמתכם

רוכבי אופניים חשמליים? ייתכן שבמקרה של תאונת דרכים – לא יהיה לכם את מי לתבוע, ושתצטרכו לשלם גם בגין נזקי תאונות שלא קרו באשמתכם

לפני שבוע וחצי, ניתן פסק דין בבית משפט השלום בכפר סבא,(ת.א. 43305-07-16 פלוני נ' ישיר חברה לביטוח בע"מ) שעלול להיות בעל משמעויות *דרמטיות ביותר* לציבור רוכבי האופניים החשמליים, ולציבור הולכי הרגל שנפגע כתוצאה מאופניים חשמליים. אז מה היה המצב המשפטי עד היום, ומה עלולות להיות השלכות פסק הדין? להלן סקירה קצרה:

בעבר, פסקו בתי המשפט שאופניים חשמליים – אינם "כלי רכב" בהתאם לחוק פיצוי נפגעי תאונת דרכים. המשמעויות היו כדלהלן:
א. אם רוכב אופניים חשמליים היה נפגע מרכב – הוא היה זכאי לתבוע בגין נזקי הגוף שנגרמו לו את מבטחת החובה של הרכב, ובמידה וזהות חברת הביטוח לא הייתה ידועה (למשל במקרה של תאונת פגע וברח) היה זכאי רוכב האופניים החשמליים שנפגע, לתבוע את חברת "קרנית"/
בתאונה שכזאת, אין משמעות כלל אם התאונה קרתה בגין רכיבה לא זהירה מצד רוכב האופניים, או נהיגה מסוכנת מצד בעל הרכב – בכל מקרה, זכאי היה רוכב האופניים לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו.

ב. אם הולך רגל היה נפגע כתוצאה מפגיעת רוכב אופניים – במידה והתאונה אירעה כתוצאה מהתרשלות רוכב האופניים, זכאי היה הולך הרגל לפיצוי מרוכב האופניים. במידה והתאונה אירעה באשמת הולך הרגל, הוא לא היה זכאי לפיצוי מרוכב האופניים החשמליים בגין נזקו.
בעוד שבמקרה א', סיכוייו של רוכב האופניים החשמליים לקבל פיצוי על נזקיו טובים (שהרי הוא עתיד לתבוע חברת ביטוח בעלת כיס עמוק), מקרה ב' הוא מקרה בעייתי מאוד, מאחר שלעיתים קרובות לנפגע אין יכולת לגבות את הפיצוי המגיע לו מהפוגע, כיוון שעליו לתבוע אנשים פרטיים שאין ביכולתם לשלם פיצויים בסכומים גבוהים.

השלכות פסק הדין החדש:

בפסק הדין המדובר, נדון מקרה בו רוכב אופניים חשמליים ניזוק כתוצאה מפגיעת רכב. בעוד שרוכב האופניים טען שהוא זכאי לפיצוי ממבטחת החובה של הרכב (כפי שהיה המצב במקרה א' לעיל), חברת הביטוח של הרכב הפוגע טענה כי יש לראות באופניים החשמליים "כלי רכב" בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במידה והאופניים החשמליים הינם כלי רכב, הרי שבעל האופניים היה חייב לבטחם בביטוח חובה, ואם לא ביטח את רכבו בביטוח חובה – הוא איננו זכאי לפיצוי בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

כב' השופט אלדד נבו קבע בפסק דינו, בניגוד לפסקי דין קודמים שדנו בתאונות אופניים חשמליים, שנוכח אופי הפעילות והמכניקה של האופניים החשמליים, הרי שמדובר ב"כלי רכב" כהגדרתם בחוק הפלת"ד, ומשכך – צריך היה רוכב האופניים החשמליים לרכוש ביטוח חובה, ולהגיש את תביעתו כנגד המבטחת שלו. אשר על כן – דחה בית המשפט את התביעה כנגד מבטחת הרכב.

הנקודה הבעייתית ביותר בקביעה זו היא שעל פיה – בעלי אופניים חשמליים חייבים לרכוש ביטוחי חובה לאופניים שלהם, כאשר חברות הביטוח בישראל – כלל אינן משווקות פוליסות ביטוח שכאלה!

במצב שכזה, כאשר מבחינה טכנית – לא ניתן כלל לרכוש פוליסת ביטוח חובה לאופניים חשמליים, דינם של רוכבי אופניים חשמליים, במקרה של תאונה, יהיה כדינם של נהגים שנהגו ללא ביטוח חובה ברכב. המשמעות הקשה היא שרוכבי אופניים חשמליים שייפגעו בתאונות דרכים – עלולים למצוא עצמם ללא פיצוי בגין נזקי הגוף שייגרמו להם, ושרוכבי אופנים שנקלעו לתאונה עם הולכי רגל – באשמת הולכי הרגל, ייאלצו, בסופו של דבר, לפצות את הולכי הרגל שנפגעו מכיסם.

לאחר פסק הדין החדש, המצב המשפטי החדש, הוא כדלהלן:

א. במידה ורוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב – הוא אינו יכול לתבוע את ביטוח החובה של הרכב, וגם אינו זכאי לפיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מאחר ואין לו ביטוח חובה), אבל אם נהג הרכב אשם בתאונה, יוכל רוכב האופניים לתבוע את הנהג ברכב לפי דיני הנזיקין.

ב. אם הולך רגל נפגע מאופניים חשמליים – דין הולך הרגל כדין הולך רגל שנפגע מרכב ללא ביטוח, ולפיכך הוא זכאי לתבוע את "קרנית", ואילו "קרנית" תנסה לתבוע את הכספים שתשלם לנפגע מרוכב האופניים החשמליים.
במצב שכזה, עלול רוכב אופניים זהיר לפגוע בהולך רגל בשל התרשלות הולך הרגל, ועדיין למצוא עצמו חייב לשלם את כספי הפיצויים ששולמו לנפגע.

ג. אם רוכב האופניים נפגע בתאונת פגע וברח – רוכב האופניים החשמליים אינו זכאי לתבוע את קרנית, ולמעשה – הוא נותר ללא פיצוי.

כנחזה מההסדר החדש, פסק הדין מיטיב עם הולכי רגל שנפגעו מאופניים חשמליים, ופותח להם אפיק פיצוי שלא היה קיים לטובתם קודם לכן (וודאי כאשר התאונה אירעה באשמתם), ומרע באופן דרמטי עם רוכבי האופניים החשמליים שיצטרכו לשלם גם בגין תאונות שלא נגרמו כתוצאה מהתרשלות מצדם, ולא יזכו לפיצוי במידה וייפגעו בתאונת פגע וברח.

מקריאת פסק הדין, ברור שבית המשפט מבין את הקשיים שמציף פסק דינו, וקורא למחוקק להסדיר את נושא האופניים החשמליים והחובה לבטחם בביטוחי חובה.

יצוין, שמדובר בפסק דין של בית משפט שלום, ויש להניח שיוגש ערעור על פסק הדין. ניתן רק לקוות שחברי הכנסת יקראו את פסק הדין, יבינו את ההשלכות הקשות שעלולות להיגרם כתוצאה מאי הסדרת הנושא בחקיקה, ויפעלו להסדירו בדחיפות.

השארת תגובה